Kennismaken met de rechterlijke macht

SummerCourt biedt maatschappelijk betrokken rechtenstudenten een week lang een kijkje in de keuken van de rechter en de officier van justitie. Hoe komt een rechter tot zijn oordeel en welke afwegingen maakt een officier van justitie? En hoe ziet hun week er eigenlijk uit? Om die vragen te beantwoorden ga je zelf vonnissen schrijven, zelf een requisitoir houden, zelf een zitting leiden en zelf met de politie in gesprek over bevoegdheden die zij willen inzetten.

SummerCourt vindt op alle gerechten en parketten in Nederland plaats rond de eerste week van juli en wordt georganiseerd door het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak gezamenlijk.  Er is een landelijke projectgroep en bij alle gerechten en parketten zijn lokale werkgroepen actief. De SSR (het opleidingsinstituut voor de rechterlijke organisatie) is verantwoordelijk voor het inhoudelijke programma van SummerCourt. Klik hier voor meer informatie over de verschillende programmaonderdelen.

Veel rechtenstudenten hebben vanuit de collegebanken nauwelijks beeld van de dagelijkse taken en verantwoordelijkheden van een rechter of een officier van justitie. De eerste editie van SummerCourt was in 2009, ontstaan vanuit het idee om het werk van de rechterlijke macht in Nederland meer bekendheid te geven. Inmiddels is SummerCourt uitgegroeid tot een landelijke evenement met in 10 regio’s 8 deelnemende studenten.

In juni komen alle geselecteerde SummerCourt deelnemers bij elkaar voor de landelijke aftrap tijdens SpringCourt. Na SummerCourt vindt er in sommige regio’s AutumnCourt plaats, dit is de reünie voor de SummerCourt deelnemers van dat jaar. In februari wordt voor alle Magistralenten WinterCourt georganiseerd.

SpringCourt

SpringCourt is de kick-off voor SummerCourt. In juni komen alle geselecteerde deelnemers in de middag bij elkaar. De Raad voor de rechtspraak en het College van Procureurs-generaal geven die middag hun visie op SummerCourt. Ook wordt informatie verstrekt over de nieuwe opleidingen binnen het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak en de mogelijkheden binnen de organisaties na SummerCourt. De deelnemers krijgen een toelichting op het programma van SummerCourt en kunnen met elkaar en met de leden van de landelijke en lokale werkgroepen kennismaken.

AutumnCourt

Sommige lokale werkgroepen organiseren in het najaar onder de naam AutumnCourt een reünie voor de deelnemers van hun regio. Met elkaar terugblikken op de week.

WinterCourt

WinterCourt is op de avond van 16 februari 2017 waarvoor alle Magistralenten worden uitgenodigd. Er is een inhoudelijk programma dat in het teken staat van het thema van het volgende SummerCourt. En daarnaast biedt WinterCourt de Magistralenten en de rechterlijke macht de mogelijkheid om elkaar weer te ontmoeten.