Skip links

Programma

Het programma Summercourt

Het programma van SummerCourt wordt ingevuld door de lokale werkgroepen. Wel is een aantal inhoudelijke programmaonderdelen landelijk vastgesteld. Een beschrijving daarvan vind je hieronder.

De politierechterzitting

Je woont een PR-zitting waarvan je vlak van tevoren de dossiers hebt gelezen. Vlak voordat de politierechter uitspraak doet, verlaat je de zaal. Na de zitting schrijf je met je mede-SummerCourters zelf het vonnis en ’s avonds bij het diner presenteer je dat aan de politierechter, de officier van justitie en de griffier van de zitting. Vervolgens zal de politierechter tijdens het diner zijn uitspraak toelichten, waarna daarover met de SummerCourters van gedachten kan worden gewisseld.

Het Schaduwcourt

Het Schaduwcourt is een onderdeel dat ziet op het civiele recht. Tijdens het Schaduwcourt wordt een comparitie in een aan de SummerCourters van tevoren opgestuurd dossier nagespeeld. Je treedt op als partij, advocaat en rechter en wordt gefilmd. Je krijgt feedback van ervaren collega’s op je optreden ter zitting. Vervolgens wordt de civiele zaak ook op juridische merites geanalyseerd.

TGO en de inzet van bevoegdheden

In dit onderdeel van het programma wordt een (recent) TGO-zaak (Team Grootschalig Optreden) uit de regio door twee ervaren rechercheurs gepresenteerd. Als SummerCourter krijg je tijdens deze presentatie een aantal (morele) dilemma’s voorgeschoteld die steeds gaan over het al dan niet inzetten van bepaalde BOB-middelen door de officier van justitie. Oordeel zelf!

Piket en ZSM

Tijdens dit programmaonderdeel maak je kennis met het werk van de officier van justitie en de parketsecretaris door de werkzaamheden op de piketkamer of bij ZSM na te spelen. Je wordt gebeld door de politie met allerlei vragen die spelen in de praktijk. Zo krijg je inzicht in de vele en (soms) zware beslissingen die de officier van justitie dagelijks en onder tijdsdruk moet nemen.

Requisitoir

Je maakt kennis met het werk van de officier van justitie ter terechtzitting door zelf te requireren. Je krijgt kort van tevoren een proces-verbaal van de politie in een eenvoudige PR-zaak en een bijbehorende tenlastelegging. Zo word je je bewust van de rol van de officier van justitie op de zitting en leer je een kort requisitoir te houden met een logische opbouw.