Skip links

Programma

Het programma Summercourt

Het programma van de online SummerCourt 2021 is als volgt:

2 september 2021

Het Rio- en Oio-assessment – Jesse van der Plas en Nadi Hoogkamer, assessmentpsychologen bij LTP

Wil jij aan de slag als Rechter in opleiding (Rio) of Officier in opleiding (Oio)? Dan is het behalen van het assessment in de selectieprocedure voor de Rio- en Oio-opleiding een belangrijke voorwaarde. Tijdens deze interactieve workshop komen de verschillende onderdelen van het assessment aan de orde, denk aan de capaciteitentesten, het rollenspel of het psychologisch interview. Daarnaast is er ruimte om vragen te stellen.

Op 9 en 23 september geven het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak tegelijkertijd een workshop. In onderstaand schema zie je voor welke workshops je je kunt inschrijven en op welke datum deze gegeven worden.

9 september 2021

Workshop: Grote zaken binnen het OM

Als OM-er (officier van justitie of in elke andere functie) heb jij dagelijks te maken met licht en zwaardere criminaliteit. Jij zit aan de kant van de opsporing en zorgt dat de juiste daders gepakt en op de juiste manier gestraft worden. In deze workshop word je meegenomen in de zwaardere criminaliteit. Hoe dit tot stand komt, hoe het OM dit aanpakt en wat de moeilijke punten zijn komen, onder andere, aan de orde.

 

Workshop: Het geheim van de raadkamer (Rechtspraak)

Meervoudig rechtspreken wordt vanouds gezien als een voorwaarde voor kwaliteit. Zeker daar waar het complexe situaties betreft (drie weten immers meer dan één). Aan de andere kant is rechtspreken in een meervoudige kamer ook extra ingewikkeld. Tijdens deze cursus horen we van een rechter en een expert op het gebied van psychologie en besluitvorming wat de valkuilen zijn die kunnen optreden tijdens besluitvormingsprocessen in de meervoudige raadkamer. Wat speelt zich af achter de gesloten deuren?

 

23 september 2021

Workshop: Serious gaming in Forensics: kruip in de huid van een forensisch onderzoeker (OM)

In deze sessie maak je kennis met het Forensisch Sporenspel: een serious game over onderzoek op de plaats delict. Het is een interactief spel waarbij je in de huid kruipt van een forensisch onderzoeker. Je loopt in een virtuele omgeving rond op een plaats incident. Als groep moet je er achter zien te komen wat er is gebeurd. Samen kies je sporen voor onderzoek in het laboratorium om daarmee een zo hoog mogelijke sporenwaarde te scoren. Ook krijg je een inkijkje in de analyseresultaten en de oplossing van de zaak. Door het spel te spelen merk je dat met simulatiesoftware de beleving veel intenser is dan bij het bekijken van foto’s. En door de discussie over sporenkaarten ervaar je de groepsdynamiek en gezamenlijke denkkracht. Benieuwd? Probeer het zelf.

 

Workshop: Blik van buiten naar binnen (Rechtspraak)

De Rechtspraak en samenleving zijn in constante interactie met elkaar. Rechterlijke uitspraken kunnen gevolgen hebben voor de maatschappij en vice versa. Tegelijkertijd is rechterlijke onafhankelijkheid een kernelement van de rechtsstaat. Zij stelt de rechter immers in staat te oordelen als hij meent dat het recht het hem voorschrijft. Maar, dat de rechter wordt gevrijwaard van druk van buiten wil nog niet zeggen dat de rechter zich ook moet afsluiten voor de blik van buiten. Integendeel: de rechter moet zich (mede) oriënteren op rechtsovertuigingen die in de maatschappij leven en betoogd kan worden dat de rechter daarom ook enige gevoeligheid moet ontwikkelen voor de maatschappelijke aanvaarding van zijn beslissingen. Ook zorgt het snel veranderende medialandschap voor nieuwe uitdagingen en mogelijkheden voor de rechtspraak. Hoe gaat de Rechtspraak daarmee om?

30 september 2021

Op deze donderdag vindt de netwerkbijeenkomst plaats met medewerkers van het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak in één van de regio’s van jouw voorkeur.