Skip links

SpringCourt

SpringCourtSpringCourt is de kick-off voor SummerCourt. In juni komen alle geselecteerde deelnemers in de middag bij elkaar. De Raad voor de rechtspraak en het College van Procureurs-generaal geven die middag hun visie op SummerCourt. Ook wordt informatie verstrekt over de nieuwe opleidingen binnen het Openbaar Ministerie en de Rechtspraak en de mogelijkheden binnen de organisaties na SummerCourt. De deelnemers krijgen een toelichting op het programma van SummerCourt en kunnen met elkaar en met de leden van de landelijke en lokale werkgroepen kennismaken.